Tag Archives: noviny

Novinárska cena je doma

jún 18, 2015/ Blog/ 0 comments

Chcem otvárať noviny, ako balík lentiliek. Hltať po jednom každý inak sfarbený článok a neprestať, pokiaľ sa neprejem. Hoci obdivujem texty žurnalistov, ktoré menia svet, odhaľujú krivdy, nepravdy a dávajú veci na správnu mieru, chcem čítať aj o zaujímavých ľuďoch,…